Blog

สารบัญ

 4-5-2561 15-02-44.png

ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  คือ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆทุกชิ้นที่จับต้องได้ เช่น เคส จอภาพ เม้าส์ คีบอร์ด เป็นต้น
2. ซอร์ฟแวร์ (Software) คือ ส่วนที่เราไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรง เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งงานให้เครื่องทำงานตามที่มนุษย์ต้องการ
3. Peopleware คือ บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้งาน สั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามที่เราต้องการ ประกอบไปด้วย ผู้จัดการระบบ(System manager)
นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)โปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้(user) 

 

โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง

 งานเอกสาร

 • Microsoft Office เช่น word,excel,power point เป็นโปรแกรมเอกสารไม่ใช่วินโดวส์

โปรแกรมป้องกัน/กำจัดไวรัส

 • สำหรับโปรแกรมที่มีมากับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เช่น Windows Defender ในวินโดวส์10 หรือ Microsoft Security Essential ในวินโดวส์7

ควรมีติดตั้งไว้ในเครื่องและหมั่นสแกนหาไวรัสทุกสัปดาห์

โปรแกรมใช้ปรับแต่งและแก้ไขปัญหาวินโดวส์

 • Ccleaner
 • Optimize and Defragment

โปรแกรมบีบอัดไฟล์

 • Winrar / Winzip

โปรแกรมเว็บเบราเซอร์สำหรับท่องอินเทอร์เน็ต

 • Chrome
 • Internet Explore
 • Fire Fox

 โปรแกรมดูหนังฟังเพลง

 • CyberLink PowerDVD
 • VLC
 • iTune สำหรับเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อกับ iPhone

Search