ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ภาค ก. และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Attachments:
Download this file (23-2561.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ภาค ก. และรายชื่อผู้เข้ารับการปร[ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ภาค ก. และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน]112 kB

Search