ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่พัสดุ

Attachments:
Download this file (58-2561.pdf)รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการ [รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการ ]570 kB

Search