รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเผยแพร่

Attachments:
Download this file (ประกาศรายชื่อผ่าน ภาค ก. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเผยแพร่.pdf)รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน[รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน]186 kB

Search