20160831 001

วันที่ 30 สิงหาคม 59 วานนี้ เวลา 16.00 น. ภายหลังการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 3/2559 ณ ปส. ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วย กรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงมุทิตาจิต รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เนื่องในวาระที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในปี 2559

20160831 002

20160831 003

20160831 004

20160831 007

Search