วันนี้ เวลา 09.30 น. (16 กันยายน 2559) ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา “การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” ให้กับบุคลากรของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยวิทยากรจากกรมประชาสัมพันธ์ อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช มาบรรยายในหัวข้อดังกล่าว
    ต่อจากนั้นหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา ปส. รวมใจจัดงานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจ ความอุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ของเหล่าผู้เกษียณ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลเกียรติคุณให้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ปส.และมอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ ปส. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

oap new2

DSC 3007

DSC 2995

DSC 3037

DSC 3059

DSC 3086

DSC 3092

 

ดูภาพข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิ้ง : ภาพข่าว สัมมนาการเสริมสร้างค่านิยม
 
                                             ภาพข่าว ผู้เกษียณอายุราชการ 2559

ข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 

Search