DSC 3327

 

       วันนี้ เวลา 13.30 น. (23 กันยายน 2559)  นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะประธานคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ หม่อมหลวงอานุภาพ เกษมสันต์ ประธานกรรมการบริหารโครงการปลูกป่าเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปลูกป่าเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ระหว่างสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กับ โครงการปลูกป่าเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


DSC 33221

DSC 3336

ข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

Search