พิมพ์

DSC 0044 resize

   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ระบบบริหารงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ รุ่นที่ 1” ให้กับบุคลากร  ปส. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2559

DSC 0027 resize

DSC 0072 resize