วันนี้ (๖ ก.พ. ๖๑ ) นางรัชดา  เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จำนวน ๗๒ คน  ที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานชมภารกิจ  พร้อมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

DSC 8047 resize

DSC 8016 resize

DSC 7975 resize

DSC 8007 resize

DSC 7972 resize

DSC 7994 resize

DSC 8044 resize

ข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๓ - ๑๑๒๗

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search