วันนี้ (27 มิ.ย. 61) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านบุคลากร พัสดุ และการคลัง เพื่อสนับสนุนในภารกิจด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2561 โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และ สำนักงาน ก.พ. มาบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

(ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ อัลบั้ม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาด้านบุคลากร พัสดุ และการคลัง)

DSC 2849 resize

DSC 2843 resize

DSC 2839 resize

DSC 2867 resize

DSC 2914 resize

DSC 2897 resize

DSC 2909 resize

DSC 2864 resize

    ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ อัลบั้ม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาด้านบุคลากร พัสดุ และการคลัง

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search