DSC 3607 resize

              วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดงาน โครงการก้าวไปสู่ สังคมเสมอภาคกับพลังสร้างสรรค์หญิงชาย ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปส. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย สร้างความตระหนักในการคำนึงถึงความแตกต่าง และข้อจำกัดในปัญหาความต้องการ โอกาส ศักยภาพของหญิงและชาย เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างสมดุลกัน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมกิจกรรม จำนวน 95 คน และมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ ให้เกียรติมาบรรยายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

(ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ : โครงการก้าวไปสู่ สังคมเสมอภาคกับพลังสร้างสรรค์หญิงชาย)

DSC 3567 resize

DSC 3595 resize

DSC 3636 resize

DSC 3679 resize

DSC 3621 resize

DSC 3674 resize

ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ : โครงการก้าวไปสู่ สังคมเสมอภาคกับพลังสร้างสรรค์หญิงชาย

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search