มหกรรมวทยขอนแกน ๑๘๐๗๑๑ 0036 resize

                   นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมพิธีเปิดและจัดกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE จ.ขอนแก่น

                   นางรัชดา กล่าวว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูในประเทศ และเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าว เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี โดยจัดแสดงนิทรรศการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งชาติ สถานีตรวจวัดกัมมันตรังสีนิวไคลด์ และให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ปส. ยังมีเกม และกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรมสาธิตการสวมชุดป้องกันการเปรอะเปื้อนทางรังสี เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุก และลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย

                   ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” และร่วมสนุกกับบูธของ ปส. ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE จ.ขอนแก่น และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.oap.go.th เฟสบุ๊ค Atoms4peace

มหกรรมวทยขอนแกน ๑๘๐๗๑๑ 0066 resize

มหกรรมวทยขอนแกน ๑๘๐๗๑๑ 0063 resize

มหกรรมวทยขอนแกน ๑๘๐๗๑๑ 0019 resize

มหกรรมวทยขอนแกน ๑๘๐๗๑๑ 0048 resize

มหกรรมวทยขอนแกน ๑๘๐๗๑๑ 0054 resize

ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ : มหกรรมวิทย์ฯ จ.ขอนแก่น

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search