ประมวลภาพ โครงการประชุมถ่ายทอดประสบการณ์จากข้าราชการอาวุโส และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แสดงมุทิตาคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ๋ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 28 กันยายน 2561 ดูประมวลภาพทั้งหมดไดที่ https://photos.app.goo.gl/6jVbVpEwZCtPNtQ19

OAP 6749e resize

OAP 6706 resize

OAP 6712 resize

OAP 6733 resize

OAP 6743 resize

OAP 6867 resize

ดูประมวลภาพทั้งหมดไดที่ https://photos.app.goo.gl/6jVbVpEwZCtPNtQ19

 

 

Search