วันที่ 29 ตุลาคม 61 นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การดำเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย ทางนิวเคลียร์ (INSSP) ของประเทศไทย National Design Basis Threat : Review Information เพื่อทบทวนภัยคุกคามพื้นฐานทางนิวเคลียร์และนำแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยเข้าร่วม และ ในวันที่ 30 ตุลาคม 61 นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมประชุมและเป็นเกียรติร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้เข้าประชุมฯ ดังกล่าวด้วย  (ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/7ZFqGMevu3hYRgWD7 )

45089378 1968787416535014 4778753790905942016 o resize

45081534 1968787596534996 4458541847022665728 o resize

45073256 1968787829868306 6964691183050162176 o resize

45159232 1968787699868319 3748135435717574656 o resize

45090980 1968787939868295 7493320009859465216 o resize

45036592 1967404776673278 1841838098586009600 o resize

Search