45506236 1977868492293573 2171565740082069504 o resize

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางรัชดา  เหมปฐวี  รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม เรื่อง ความร่วมมือบริหารจัดการตามการข้อกำหนดการรับรองสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65 (Radionuclide Station ; RN 65) และเตรียมการสถานีฯ เพื่อเป็นการต้อนรับประธานองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBTO : Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) ที่จะมาเยี่ยมชมในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้

45583066 1977868502293572 5146386228186185728 o resize

45638659 1978979492182473 7461909475209773056 o resize

45557415 1977868582293564 4017639256242520064 n resize

45501807 1978979155515840 9041952253199515648 o resize

45517258 1978979188849170 6016781811944783872 o resize

45447353 1977868602293562 7912917484087279616 o resize

ข่าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเข้าหารือร่วมกับ ม.เกษตร กำแพงแสน เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65

 

Search