สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2017

Office of Atoms for Peace | Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation | 16 Vibhavadi Rangsit Road Bangkok 10900, Thailand
Phone: 66 2 596 7600 Fax: 66 2 561 3013 Email: itc@oap.go.th
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.

Search