ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ (เก๋ง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์