ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 5 ตำแหน่ง

พิมพ์

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

Attachments:
Download this file (รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้.pdf)ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน[ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 5 ตำแหน่ง]324 kB