ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ข. ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเผยแพร่

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่พัสดุ

Search