ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ภาค ก. และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความสามารถ (ภาค ก. ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Search