สารบัญ

Kashi Report Icon 06.14.17 A

รายงานการฝึกอบรม

         เดือน มกราคม 2562

 • ปพน ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธุ์ 2562
 • หฤทัย ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธุ์ 2562

          เดือน กุมภาพันธุ์ 2562

 • ภานุพงษ์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ วันที่ 17 -27 กุมภาพันธุ์ 2562
 • รัตติญา ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธุ์ 2562

          เดือน มีนาคม 2562

 • นิราวรรณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 31 มีนาคม - 12 เมษายน 2562
 • นันทภรณ์ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2562 
 • ลฏาภา ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 

          เดือน เมษายน 2562

 • ดรุณวรรณ ประเทศมาเลเชีย วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562
 • สรทศ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8 - 11 เมษายน 2562
 • หริเนตร ประเทศอินโดนีเชีย วันที่ 8 - 9 เมษายน 2562
 • เฉลิมขวัญ ปรเทศสหรัฐเม็ชิโก วันที่ 8 - 12 เมษายน 2562
 • ชลาทิพย์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 21 -25 เมษายน 2562 
 • ชัชวรรณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 21 -27 เมษายน 2562 

          เดือน พฤกษาคม 2562

 • ชัชวรรณ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย วันที่ 4 - 11 พฤษภาคม 2562 
 • ภานุพงษ์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 13 -17 พฤษภาคม 2562 

         

Kashi Report Icon 06.14.17 A

รายงานการประชุม

          เดือน มกราคม 2562

 • บุญฉวี ประเทศประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย  วันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 

          เดือน กุมภาพันธุ์ 2562

 • -

          เดือน มีนาคม 2562

 • ภานุพงษ์ ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 24 -29 มีนาคม 2562 
 • นิราวรรณ ประเทสเบลเยี่ยม วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2562 
 • หริเนตร,อารีย์รักษ์ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย วันที่ 30 มีนาคม - 6 เมษายน 2562 
 • กิตติ์กวิน ปรเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 12 -14  มีนาคม 2562 

          เดือน เมษายน 2562

 • หริเนตร ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ วันที่ 24 -25 เมษายน 2562 
 • นาฏนลิน ประเทศนิวชีแลนด์ วันที่ 8 - 12 เมษายน 2562 

          เดือน พฤกษาคม 2562

 • หริเนตร ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 20 พฤษาคม 2562

   

nunew e0Update รายงานงานประชุมและอบรมต่างประเทศ (จะอัพทุกวันศุกร์)

รายงานการฝึกอบรม

 รายงานการประชุม

 •   
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

Search