ชาว ปส. ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562 สืบสานประเพณีไทย

        วันนี้ (9 เมษายน 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นประเพณีอันดีงามสืบไป

OAP 9556 resize

OAP 9555 resize OAP 9585 resize

OAP 9520 resize OAP 9548 resize OAP 9587 resize OAP 9589 resize OAP 9591 resize OAP 9592 resize OAP 9645 resize S 110395394 resize OAP 97461 resize OAP 9717 resize

ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ : สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย /090462

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

Search