ปส. เปิดบ้านปรมาณู ครบรอบ 58 ปี ควบเก้าอี้ประธานอาเซียนตอม มุ่งมั่นกำกับดูแลความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสีอย่างยั่งยืน

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานครบรอบ 58 ปี (26 เมษายน 2562) ลุยสร้างความความเข้าใจ พร้อมแสดงศักยภาพในฐานะประธานเครือข่ายอาเซียนตอมปี 62 หวังเสริมความเชื่อมั่นและสร้างเครือข่ายกำกับดูแลความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสีระดับประเทศ และนานาชาติอย่างยั่งยืน

OAP 1948e resize

      วันนี้ (26 เมษายน 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวต้อนรับเครือข่ายร่วมงาน “กิจกรรมเปิดบ้านปรมาณู ประจำปี 2562” ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัย หน่วยงานย่านพหลโยธิน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมแจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี แห่งการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม OAP เปิดประตูสู่อาเซียน” เน้นสร้างความเข้าใจ แสดงศักยภาพ ปส. ในฐานะประธานเครือข่ายอาเซียนตอม หรือ ASEANTOM (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy) ในปีพ.ศ. 2562 ที่มุ่งเสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศและอาเซียน รวมทั้ง 3 หน่วยงานคู่เจรจาหลัก ได้แก่ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) คณะกรรมาธิการยุโรป(European Commission) และกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.DOE) หวังเสริมความเชื่อมั่นประชาชนและสร้างเครือข่ายกำกับดูแลความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีอย่างยั่งยืน

    นางสาววิไลวรรณ กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยงานในปี พ.ศ. 2504 ปส. ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยในการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ทางสันติ เข้มงวด กวดขัน ออกใบอนุญาต ตรวจสอบสถานประกอบการ ตลอดจนเฝ้าระวังภัยทางรังสี และเตรียมรับมือต่อเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง มาตลอด 58 ปีที่ผ่านมา และปัจจุบัน ปส. ได้ผลักดันพัฒนากฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปส. จะมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดพัฒนา และผลักดันวงการนิวเคลียร์ไทยให้ก้าวสู่ความทันสมัย ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล มุ่งสู่อนาคตที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายและวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การ“เป็นองค์กร Smart ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม” ต่อไป

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123 - 1127

     ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : 58 ปี ปส. 260462

OAP 1438 resize OAP 1618 resize OAP 1933 resize OAP 1735e resize OAP 1955 resize OAP 1775 resize OAP 1909 resize OAP 2106 resize OAP 2031 resize

 ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : 58 ปี ปส. 260462

 

     VDO เปิดงาน 58 ปี

 

      VDO ปส. ครบรอบ 58 ปี .. เปิดบ้านปรมาณู เปิดประตูสู่อาเซียน

 

 

 

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

Search