คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ติดตามความก้าวหน้าร่างกฎกระทรวง ภายใต้ พ.ร.บ.นิวเคลียร์ ฉบับ 2

OAP 0770 resize

        วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562 โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และอนุกรรมการผู้แทนจากหน่วยงานด้านการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการร่างกฎกระทรวง ภายใต้ พ.ร.บ.นิวเคลียร์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวมทั้งติดตามผลและหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทางด้านการแพทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จำนวน 3 คณะ เพื่อให้หน้าที่และอำนาจสอดคล้องและรองรับต่อ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย (2) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์ (3) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation : UNSCEAR)

OAP 0740 resize OAP 0758e resize OAP 0760 resize OAP 0766 resize OAP 0780 resize  S 129277998 resize OAP 0753 resize OAP 0764 resize     

 ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : ประชุมคณะอนุฯ การแพทย์ _010562

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

Search