ปส. ขอบคุณเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ขอขอบคุณ คุณณัฐพงศ์ หล่อวัฒนวงศ์ จากมูลนิธิธรรมประทีปสัมโพธิญาณ หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย ธน.50-00 หลังแจ้งเหตุ พบวัสดุต้องสงสัยว่าจะเป็น “วัสดุกัมมันตรังสี” ภายในร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่ง ณ จังหวัดลำปาง และขอขอบคุณ ว่าที่พันตรีณัฐศิระ เยาวสุต ผู้แนะนำให้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยัง ปส.

OAP 3851 resize

       หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่พบวัสดุต้องสงสัยในเบื้องต้นโดยทันที และมีทีมเก็บกู้จากส่วนกลาง เข้าสมทบเพื่อเก็บกู้ตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าแห่งนั้น และขณะนี้วัสดุดังกล่าวได้ถูกนำมาเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่ ปส. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีผู้ใดได้รับผลกระทบทางรังสีแต่อย่างใด

       ภายหลังการตรวจสอบ พบว่า วัสดุดังกล่าวเป็นวัสดุกัมมันตรังสีชื่อ เรเดียม-226 (Ra-226) ที่ใช้ในเครื่อง Liquid Scintillation Counting (LSC) สำหรับตรวจหารังสีแอลฟาและรังสีบีตา หรือรังสีแกมมาพลังงานต่ำ  เครื่อง LSC เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการตรวจหาสารต่าง ๆ จากเลือดหรือปัสสาวะ และยังใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งพบได้ตามโรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย เป็นต้น  วัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวมีความแรงรังสีเท่ากับ 10 ไมโครคูรี ที่ระยะสัมผัสระดับรังสีอยู่ที่ 10 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง และเมื่อขยับออกมาที่ระยะห่าง 1 ฟุต ระดับรังสีลดเหลือ 0.35 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง หากประชาชนอยู่ในระยะประมาณ 2 เมตร ถือว่าปลอดภัย

      ทั้งนี้ นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อแสดงว่า นายณัฐพงศ์ หล่อวัฒนวงศ์ เป็นบุุคคลตัวอย่างด้านการเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสี อันเป็นประโยชน์แก่ความปลอดภัยของสาธารณะและการปฎิบัติงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยทางรังสี หากพบวัสดุต้องสงสัยที่มี “สัญลักษณ์ทางรังสี” (ดังภาพ) อยู่ในสถานที่ที่ไม่สมควรหรือไม่เหมาะสม อาทิ ร้านรับซื้อของเก่า ข้างทาง หรือจุดทิ้งขยะต่าง ๆ โปรดแจ้ง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยด่วน

???? แนวปฏิบัติหากพบวัสดุต้องสงสัย ที่มี “สัญลักษณ์ทางรังสี” (ประกอบด้วยใบพัด 3 แฉก สีม่วงแดง หรือสีดำบนพื้นสีเหลือง)

  1. ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน และรีบแจ้ง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ดังที่อยู่ ดังต่อไปนี้
    ✨ สายด่วน 1296

     ✨ เบอร์ติดต่อ 089 200 6243 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือโทรศัพท์ 02-596-7600  (ในวันเวลาราชการ)
     ✨ Facebook : atoms4peace

     ✨ official Line ID : @vwx9419j

  1. อยู่ห่างเพื่อความปลอดภัย และห้ามชำแหละหรือแยกชิ้นส่วน โดยเด็ดขาด
  2. ประสานให้ข้อมูลเบื้องต้น และบอกพิกัด หลังจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ และเก็บกู้วัสดุที่น่าสงสัยว่ามีอันตรายทางรังสี

        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสีที่ http://www.oap.go.th/images/documents/resources/media-library/publications/rad-equipment.jpeg

OAP 3871 resize

OAP 3854 resize

 หากพบวสดตองสงสย 01

1561627148215 resize

วันเสาร์ที่ 22 มิย. 62 ได้รับแจ้งจากคุณณัฐพงศ์ ไปพบที่ร้านขายของเก่า
   ผู้แจ้ง ณัฐพงศ์ หล่อวัฒนวงศ์  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
   fb: ระเบิดเพลิง บรรเทาสาธารณภัย

 oap599 1 resize oap599 2 resize 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

 

 

Search