ปส. จับมือ IAEA ลงนามความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

       OAP 5645 resize

        วันนี้ (4 กรกฎาคม 62) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมลงนามข้อตกลงด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Practical Arrangments between IAEA and OAP on cooperation in the area of nuclear forensic science) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) โดย Mr. Raja Dato' Abdul Aziz Raja Adnan - Director, Division of Nuclear Security ณ โรงแรม dusitD2 จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของไทยให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พร้อมด้วย นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้แทนจากประเทศอาเซียนและหน่วยงานคู่เจรจา อาทิ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป จำนวนกว่า 50 คนร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ โดยหลังจากพิธีลงนามผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้ร่วมกันประชุม ในหัวข้อ Technical Session on Nuclear Security in ASEAN เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือและการดำเนินงานให้สอดคล้องและครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชนในประเทศต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

OAP 5631 resize

OAP 5637 resize

fang05 resize OAP 5641 resize

OAP 5655 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search