ปส. เข้าร่วมพิธีเปิด C-MEX 19

      วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) เวลาประมาณ 09.00 น. นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2562 (C-MEX 19) ณ ห้องประชุมพีโอนี โรงแรมทีเค พาเลช แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

OAP0101 3 resize

        โดยมี พลเอกวัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2562 (National Crisis Management Exercise 2019 : C-MEX 19) ส่วนการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Excerise : TTX) ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 โดยการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปีนี้ จะคลอบคลุมการฝึกในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2) การบริหารจัดการภัยความมั่งคงไซเบอร์ 3) การบริหารจัดการสาธารณภัย และ 4) การต่อต้านการก่อการร้ายและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งในส่วนการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Excerise : TTX) ครั้งนี้ ดร. ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ ระดับชาติ ประจำปี 2562 อีกด้วย

OAP0101 5 resize

OAP0101 4 resize OAP0101 2 resize OAP0101 1 resize 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

Search