พิมพ์

pic radiation instrument SK2

 

 

  

การใช้งานพื้นฐาน

บทความเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นระบบนับนิวเคลียร์ (pdf)

ตัวอย่างการพัฒนาประยุกต์ Nuclear electronics devices (pdf)