ขั้นตอนและวิธีการแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต สำหรับนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
(ระบบขัดข้อง)

Capture2

!!!ประกาศ ระบบแจ้งข้อเท็จจริง ปส. ขัดข้อง!!!

ขณะนี้ ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการนำเข้า-ส่งออกด้วยวิธีการแจ้ง EXEMPT99 กรณีระบบแจ้งข้อเท็จจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้ พร้อมนำเอกสารตามด้านล่าง สำหรับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเรียกดู

ผู้ดำเนินการนำเข้า-ส่งออก กรอกข้อมูลในระบบยิงใบขนสินค้า โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง และต้องนำเอกสารใบอนุญาตฉบับจริง(3)แสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

 exempt99

เอกสารประกอบ

1. หนังสือจาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติถึง กรมศุลกากร เรื่องประกาศการใช้ exempt99

2. ประกาศกรมศุลกากร 230-2558

3. ใบอนุญาตฉบับจริง ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ออกให้

 

ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต สำหรับนำเข้า-ส่งออก

การแจ้งข้อเท็จจริง

การแจ้งข้อเท็จจริง

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

  1. เมื่อเกิดเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบไม่สามารถเข้าใช้งานได้สามารถแจ้งให้สำนักงานทราบได้ตามช่องทางต่อไปนี้

                    - เวลาราชการ: 08.30 – 16.30 น. ติดต่อกลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี หมายเลขโทรศัพท์  0 2596 7600 ต่อ 3512 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-license@oap.go.th

  1. หากไม่สามารถใช้งานระบบแจ้งข้อเท็จจริงได้ สำนักงานจะทำหนังสือแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ ผู้แจ้งข้อเท็จจริงสามารถรับสำเนาหนังสือในวันแรกของวันทำการหลังจากแจ้งให้สำนักงานทราบ และนำสำเนาหนังสือไปติอต่อกรมศุลกากร เพื่อให้กรมศุลกากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
  2. ผู้ประสานงานระบบแจ้งข้อเท็จจริง (กรณีมีปัญหาด้านข้อกฏหมายหรือติดขัดด้านระเบียบ วิธีการปฏิบัติ)

                   ในเวลาราชการ   - ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

                                          หมายเลขโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1617

                                        - หัวหน้ากลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี

                                          หมายเลขโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3512

                   (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

       4. กรณีติดปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อเบอร์: 095-371-1622  8.00 ถึง 20.00 น. (จันทร์ ถึง เสาร์)

แจ้งปัญหาการใช้งานหรือสอบถามข้อมูล

Search