แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต สำหรับนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atoms for Peace : OAP)

เปิดใช้งานระบบ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ : เปิดใช้งานระบบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ NSW ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ผู้ประกอบที่ต้องการนำเข้า-ส่งออกสินค้า สามารถดำเนินการผ่านระบบแจ้งข้อเท็จทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว

สมัครใช้งานระบบ

_edit1.png

ช่องทางติดต่อ
(กรณีติดปัญหาด้านข้อกฏหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ)

- ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1506

- หัวหน้ากลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1508

(เฉพาะวันและเวลาราชการ)

e-mail : data@oap.go.th

(กรณีติดปัญหาการใช้งานระบบ)

โทรศัพท์ : 095-371-1622 (ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ)

8.00 - 20.00 น. (จันทร์ ถึง ศุกร์)

8.30 - 12.00 (เสาร์)

แจ้งปัญหาการใช้งานหรือสอบถามข้อมูล

Search