ติดต่อ-สอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 02-596-7600 ต่อ 2321


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถามตอบเรื่องการจัดสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี


ประกาศเกี่ยวกับ RSO

ปฏิทินการจัดสอบ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรับสมัครสอบ 

 การรับสมัครอบรมความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง (สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว)


 
 
การจัดสอบที่เสร็จสิ้นไปแล้ว
  • การจัดสอบ ที่เสร็จสิ้นไปแล้ว
  • การต่อใบอนุญาต ที่เสร็จสิ้นไปแล้ว

 คลังความรู้สำหรับ RSO

แนวการเตรียมตัวสอบครั้งถัดไป 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ ที่ RSO ควรจะรู้

กฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ. 2550 ที่ RSO ควรจะรู้

ศัยกภาพ บทบาท และหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี


ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี พ.ศ. ๒๕๕๘


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search