ติดต่อ-สอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 02-596-7600 ต่อ 2321


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถามตอบเรื่องการจัดสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี


ประกาศทั่วไป

 
new<<<<< จะเริ่มเปิดรับสมัครสอบครั้งถัดไป ประมาณต้นเดือน ตุลาคม 2561 >>>>>
 

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เกี่ยวกับ RSO


ปฏิทินการจัดสอบ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การรับสมัครสอบ/ผลการสอบ 

การต่อใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ขอให้ผู้มีใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องยื่นขอต่อใบรับรองฯ ก่อนใบรับรองเดิมหมดอายุ 


 การรับสมัครอบรมความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง (สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอภัยทางรังสี)


 
การจัดสอบ การต่อใบอนุญาต และการอบรมความปลอดภัยเฉพาะทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่เสร็จสิ้นไปแล้ว สามารถค้นได้ในประกาศทั่วไปเกี่ยวกับ RSO 

 คลังความรู้สำหรับ RSO

แนวการเตรียมตัวสอบครั้งถัดไป 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ ที่ RSO ควรจะรู้

กฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ. 2550 ที่ RSO ควรจะรู้

ศัยกภาพ บทบาท และหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Search