ประกาศขอเลื่อนการสัมมนา "คลินิกใบอนุญาต" ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้หากได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป รายละเอียด

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search