สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2017

Search