ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 4 และอาคาร 9 จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์

 

Skip to content