ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 36,200 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (39)

 

Skip to content