ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางรังสี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉิน

 

 

Skip to content