เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

สอบเทียบ

 

 

Skip to content