เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาเก็บตัวอย่างดินและข้าว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

จ้างเหมาเก็บตัวอย่างดินและข้าว จำนวน 1 งาน

Skip to content