ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2566

ในวันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันหารือพิจารณาประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ…. ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ปส.

 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

Skip to content