เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างทำความสะอาดอาคารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 2566

Skip to content