ปส. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี 66 พร้อม 55 ประเทศสมาชิก เสริมความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับนานาชาติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีเครือข่ายศูนย์สนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยน พร้อมหนุนการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ด้านวิชาการ เทคนิคการตรวจวัด การตรวจจับและวิเคราะห์สัญญาณเตือนจากเครื่องมือในการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประชาคมโลก

 

นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีเครือข่ายศูนย์สนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Security Training and Support Centres – NSSC) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 90 คน จาก 55 ประเทศสมาชิก เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายร่วมหารือ สะท้อนผลการดำเนินงานเครือข่าย และร่วมพิจารณาแผนงานบูรณาการเครือข่ายให้ครอบคลุมการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การสนับสนุนทางวิชาการ และการสนับสนุนด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตรวจวัด การตรวจจับและวิเคราะห์สัญญาณเตือนจากเครื่องมือในการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งเทคนิคดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับนานาชาติ ในโอกาสนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านมีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการ Megaport Initiative และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินการและบริหารงานของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4409

Skip to content