ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร RSSM จากหน่วยงานภายนอกสำหรับการรับรองคุณภาพภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 29993 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content