ปส. ให้การต้อนรับผู้วิจัยไทย จากคณะวิทยาศาสตร์ มก. และผู้วิจัยญี่ปุ่นจาก Department of Environmental Science and Technology, Osaka Sangyo University

ในวันนี้ (29 มีนาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับผู้วิจัยไทย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้วิจัยญี่ปุ่นจาก Department of Environmental Science and Technology, Osaka Sangyo University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 คน ในการเข้าเยี่ยมชม ปส. และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่สำคัญของ ปส. ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาและการตรวจวัดระดับทริเทียมในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำประปาสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลทางรังสีในแหล่งน้ำของประเทศ” ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. พร้อมร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยของ ปส. และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางรังสีที่เกี่ยวข้อง

oap 290366 5
oap 290366 3
oap 290366 2
oap 290366 4
oap 290366 6
S 120299553
S 120299560
S 120299557
Skip to content