ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ในการดำเนินการเติมน้ำยาแอร์ หมายเลขทะเบียน ฆฎ 9134 กรุงเทพมหานคร

Skip to content