เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมารถรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content