โครงการรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดโครงการรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุน ด้านปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี จากการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ในทางสันติของสถานประกอบการหรือหน่วยงานในประเทศไทย ให้เกิดความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security)

โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานผู้ที่รับอนุญาตในการมีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี หรือวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย ซึ่งรางวัลนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับดีเลิศ 21 รางวัล และระดับดีเด่น 42 รางวัล รวมทั้งสิ้น 63 รางวัล คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณารางวัล OAP Award
🏆ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมคัดเลือกและอ่านหลักเกณฑ์ดังไฟล์แนบด้านล่าง

ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

OAP Award3
Skip to content