เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุใช้สอยอื่นๆ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content