เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อไมโครโฟนไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content