ปส. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ KM day ครั้งที่ 1/2566

     ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ KM day ครั้งที่ 1/2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. เรื่อง การควบคุมวัสดุกัมมันตรังสีที่ปราศจากการดูแลและวัสดุกัมมันตรังสีอื่นในอุตสาหกรรมรีไซเคิลและอุตสาหกรรมผลิตโลหะ วิทยากรบรรยายโดยนางอภิสรา เจริญศรี นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาระบบและมาตรฐาน กำกับดูแลความปลอดภัย ปส. ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน

Skip to content