ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าเยี่ยมชม ปส.

   ในวันนี้ (5 กรกฎาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวนประมาณ 55 คน นำโดย พันเอก ศรายุทธ บุญจือ รองผู้บัญชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยและพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ศปร.) โดย ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ หัวหน้า ศปร. อีกทั้งยังมีการจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอีกด้วย

Skip to content