ปส. จับมือ IAEA สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดการการประชุมในหัวข้อ Technical Meeting on Emerging Threats and Technologies in Nuclear Security, Including the Detection of Nuclear and Other Radioactive Material Out of Regulatory Control ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มอบหมายให้นายไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นประธานเปิดการฝึกประชุมดังกล่าวร่วมกับ Mr. Charles Massey และ Mr. Mark Ladd ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์จาก IAEA ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่ค้าสำคัญ รวมถึงเจ้าหน้าที่จาก ปส. กรมศุลกากร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และกรมการค้าต่างประเทศ จำนวน 40 คน โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่และการใช้เทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยรวมถึงเพื่อสนับสนุนด้านธุรกิจการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภูมิภาคเอเชียและประเทศคู่ค้าสำคัญ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

Skip to content